Sub-domains

Your Text

CENA ZA VOZIDLO

12€ /

hodinu

+0,45€ / km

Kilometre účtujeme len za jazdu mimo miest, kde pôsobíme.

Minimálna fakturovaná cena za vozidlo je 28€.

Ceny sú uvedené s DPH.